Wilgotnościomierze

( ilość produktów: 6 )

Wilgotnościomierze – pomiar wilgotności powietrza, drewna i zboża

Kontrola prawidłowej temperatury i wilgotności drewna oraz innych materiałów jest konieczna w wielu dziedzinach pracy. Dzięki wilgotnościomierzom można w łatwy sposób sprawdzić poziom wilgotności drewna, zależny od jego higroskopijności oraz nasiąkliwości. Znajomość tych parametrów jest niezbędna do wyboru prawidłowego sposobu obróbki drewna i właściwej impregnacji. Mierniki pozwalają na pomiar w czterech grupach, w zależności od gatunku drewna. Pomiar odbywa się poprzez wbicie szpikulców w drewno lub w sposób indukcyjny, w zależności od modelu miernika. Nie mniej istotny jest pomiar wilgotności i temperatury ziarna zboża. Dzięki długim sondom pomiaru dokonuje się bez uszkadzania ziaren. Termohigrometry to urządzenia znajdujące zastosowanie w laboratoriach, magazynach i wszędzie tam, gdzie konieczna kontrola sprawnego działania np. klimatyzacji.